adn galeria
català  ·   castellano  ·   english
adn galeria
C. Enric Granados, 49
08008 Barcelona
Tel. +34 93 451 00 64
Megalópolis

Megalópolis

Artista madrilenya en creixent reconeixement internacional, Chus García-Fraile treballa de manera marcadament multi disciplinar. Si be prové de la pintura, camp en el que demostra una ejecció tècnica impecable, és capaç de fluctuar amb total comoditat entre disciplines, treballant amb la mateixa intensitat en fotografia, dibuix, escultura, vídeo i instal·lació. El seu medi d’expressió és l’art, sense fer especial distinció formal o material, apel·lant únicament al potencial comunicatiu de les distintes condicions de cada obra, indagant en els seus recursos per tal d’aconseguir la millor materialització del seu missatge. A través de l’art codifica de nou aquells detalls que per ella representen i constitueixen la nostra realitat, la realitat de la esmentada societat del benestar.

L’obra de García-Fraile evidència la seva preocupació sobre la inèrcia del quotidià, que la porta a un estat de continua reflexió. L’art li permet compartir en forma de diàlegs amb l’espectador les seves inquietuds en torn al present, a les condicions que es donen en el punt de trobada de les diferents quotidianitats. Qüestiona la condició actual sense oferir opinions tancades ni crítiques explícites, més aviat esperant que en el feedback de l’espectador es puguin construir raons per a l’anàlisi que ella proposa. Posant de relleu certeses empíriques fa que  l’espectador consideri, igual i juntament amb ella, temes al seu entendre rellevants en la nostra cultura global. Les seves obres parlen de temes com la construcció desmesurada i la consegüent especulació sobre l’habitatge, la tènue distinció entre l’esfera d’allò públic i la vida privada, el culte rendit a objectes, la necessitat d’analitzar i narrar contínuament no solament els fets sinó el mateix entorn, del qual destruïm la seva naturalitat per convertir-lo en un altre parc d’atraccions, en un lloc visitable.

En la sèrie “Se Vende” Chus García-Fraile proposa imatges d’edificis que transiten confusament algun lloc entre la pintura i la imatge digital, entre el real i el virtual. La realitat en aquestes imatges està representada pel seu mateix títol, el preu que té cada una d’aquests habitatges en el mercat. La virtualitat és l’efecte que produeix la pròpia alteració de la imatge. La degradació de la imatge del realisme pictòric a la imatge digital, reduïda al seu mínim component que és el píxel, fa adonar del procés de fragmentació de la nostra societat. Amb aquesta bipolaritat tècnica García-Fraile posa de relleu la contraposició entre la necessitat real d’un habitatge i l’obsessiva i insaciable ansietat de possessió, més pròpia d’un món de ficció. Mentre les restes d’il·lusió en la nostra cultura són molt escassos, la realitat es torna irreal, regida per uns valors inflacionaris fins l’exageració, deformats i estèticament convertits en icones de la postmodernitat.

El mateix contrast es posa de manifest en “Metròpolis” que tot i que sembla una fotografia vella en blanc i negre és un dibuix de carbonet sobre paper. De nou s’evidencia la relació entre realisme i ficció, jugant l’artista el paper de mag, capaç de decidir sobre la natura del que ens envolta i enganyar a l’espectador, fent-li veure com a verdader allò que no és més que producte de la imaginació.

Amb la present exposició i sota el títol “Megalòpolis” la línia discursiva de Chus García-Fraile conflueix en el que és ja un tema plenament desenvolupat en ella: la gran ciutat com a node i com a paradigma de la societat occidental contemporània; la ciutat com a punt de trobada intersubjectiu i com a generadora de subjectivitat. A través del concepte de “megalòpolis” pot representar-se i explicar-se els punts més importants del seu treball, les seves inquietuds en relació a l’home i a la societat. Es així una exposició tan sintètica com concisa, capaç d’oferir una bona presentació de l’artista com una narració resumida per al públic

Disseny web: activaweb.net