adn galeria
català  ·   castellano  ·   english
adn galeria
C. Enric Granados, 49
08008 Barcelona
Tel. +34 93 451 00 64
Right Constructions

Right Constructions

Després de Fugaz (2008) i Nowheristan (2010), Igor Eškinja inaugurarà el 25 de maig 2012 la seva tercera exposició individual a ADN Galeria, Right Constructions.

 
Les  composicions fotogràfiques i instal·lacions exposades a Right Constructions aborden de manera transversal la noció de construcció com a principi de creació i, segons Eškinja, com a “punt central per a entendre, interpretar i crear mons”. Eškinja deixa momentàniament els seus jocs il·lusionistes per articular una reflexió sobre el que pot significar i implicar construir, ser construït, planificar, amb l’economia de mitjans que caracteritzen les seves propostes. Ressituada en el context d’una obra complexa, que qüestiona contínuament la relació entre la realitat i la seva representació, la idea de construcció obre noves línies d’exploració i investigació.

 
“El construït” es veu generalment com quelcom existent, tangible, que té determinat límits espacials i temporals, en oposició amb la condició de projecte, per essència transitòria i inestable. El ser construït pot marcar també un estat diferenciador, que permet separar món real i món imaginari. No obstant això, a Right Constructions, l’artista sembla suggerir que, el que té materialitat i segueix unes regles concretes de confecció i muntatge no sempre és autèntic, ni tan sols necessari. Per comprovar aquesta hipòtesi i posar la relació construït/projectat a proba, Eškinja introdueix distintes tipologies de construcció i de materialitat. Les fotografies i instal·lacions concebudes per a l’exposició juguen amb els plànols, les dimensions i perspectives, testant la plasticitat de les superfícies i les propietats arquitectòniques de materials com el paper, la llum, o inclús dels clàssics postes separadors que es troben en aeroports i altres espais públics i que també condicionen l’espai construït.


Un retroprojector de paper sembla difondre superfícies acolorides en l’espai, materialitzant el reflex lluminós projectat. El plànol estilitzat d’un aeroport, sorgeix d’una bobina de paper que es desenrotlla fins el terra, com per recordar el lloc d’origen de cada construcció, l’estudi de l’urbanista o de l’arquitecte, així com el suport modest d’on sorgia el construït abans de la implantació de les noves tecnologies: el paper. En una altra instal·lació, una làmpada projecta el seu halo sobre una superfície, on dos adaptadors elèctrics es connecten, com a figuració de la energia elèctrica circulant al voltant d’un globus terraqüi metafòric. La instal·lació funciona com un circuit tancat: sense electricitat, no hi ha llum, la mateixa que dóna visibilitat al sistema elèctric i suggereix l’al·legoria de món com a suport conductor. Sense artificis, Eškinja exposa el dispositiu que dóna vida i visibilitat a l’obra.

  
Right constructions en definitiva ens endinsa a una constant en el treball de l’artista: les relacions de discontinuïtat entre l’immaterial i el material, allò representat i allò percebut, la il·lusió i l’engany perceptiu, el projectat i el construït. L’espai expositiu considerat aquí com un escenari pel joc de complementarietat i contradicció, així com per a l’aproximació estètica sobre els fenòmens de la pròpia construcció espacial en sentit bidireccional: des del projectat en el plànol a partir d’artificis, fins a la ocupació tridimensional per unitats de materialitat elementals.

Disseny web: activaweb.net